இந்த தோழர்களே உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிக்க ஒரு எட்ச்-ஏ-ஸ்கெட்ச் தவிர, நாங்கள் நம்புகிறோம்

உள்ளே ஒரு ஓவியத்தை பொறிக்கவும்

YouTube - உள்ளே என்ன இருக்கிறது?
எட்ச்-ஏ-ஸ்கெட்ச், மனிதன். ஒரு குழந்தையை சொந்தமாக வைத்திருக்காத அல்லது குறைந்தபட்சம் ஒருவருடன் விளையாடாத யாராவது அங்கே இருக்கிறார்களா? 1960 இல் பொம்மை முதன்முதலில் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டதிலிருந்து அவற்றை உருவாக்கும் நிறுவனம் எவ்வளவு பணம் சம்பாதித்தது என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. மில்லியன் கணக்கானவர்களாக இருக்க வேண்டும், இல்லையா?

எப்படியிருந்தாலும், இவற்றின் அசல் புள்ளியை மீண்டும் ஆதரிக்கவும். ஒரு குழந்தையாக எனக்குத் தெரியும், நான் எப்போதும் இந்த கெட்ட பையன்களில் ஒருவரைத் துண்டிக்க விரும்பினேன், உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பார்க்க. அந்த குழந்தை மர்மங்களில் இது ஒன்றாகும், நான் ஒருபோதும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. நான் என்ன செய்யப் போகிறேன்? அதற்கு ஒரு பார்த்த மற்றும் ஒரு சுத்தியை எடுத்துக் கொள்ளலாமா?

இருப்பினும், இப்போது, ​​‘ சீரற்ற மன்னர் ‘கிராண்ட் தாம்சன் உள்ளே என்ன இருக்கிறது? , அந்த மர்மம் இறுதியாக தீர்க்கப்பட்டது. எப்படி? டு. அவர் ஒரு பார்த்த மற்றும் ஒரு சுத்தி அதை எடுத்து.

வீடியோ ஒரு வகையான நீளமானது, எனவே அனைத்து அற்புதமான மர்மங்களைத் தீர்க்கும் அழிவுகளுக்கும் மூன்று நிமிட அடையாளத்தைத் தவிர்க்கலாம்.மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது, இல்லையா?

இன்னும் குளிரானது என்னவென்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? தாம்சன் ஒரு எட்ச்-ஏ-ஸ்கெட்சிற்குள் காணப்படும் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி தெர்மைட்டை உருவாக்க முயன்றபோது.

வீடியோவின் விளக்கம் சொல்வது போல், இவ்வளவு தீ. இவ்வளவு அழிவு!