டல்லாஸ் கவ்பாய்ஸ் கியூபி டக் பிரெஸ்காட்டின் சகோதரர் ஜேஸ் பிரெஸ்காட் 31 வயதில் கடந்து செல்கிறார்ஷ்ரெவ்போர்ட் டைம்ஸின் அறிக்கையின்படி, டல்லாஸ் கவ்பாய்ஸின் மூத்த சகோதரர் டாக் பிரெஸ்காட், ஜேஸ் வியாழக்கிழமை காலை இறந்தார்.

வழியாக ஷ்ரெவ்போர்ட் டைம்ஸ்

டல்லாஸ் கவ்பாய்ஸின் குவாட்டர்பேக் டக் பிரெஸ்காட்டின் சகோதரர் ஜேஸ் பிரெஸ்காட் இன்று காலை காலமானார். இந்த மரணத்தை ஊடக உறவுகளுக்கான வடமேற்கு மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் உதவி தடகள இயக்குநர் ஜேசன் பக் உறுதிப்படுத்தினார்.

மூன்று சகோதரர்களுக்கு நடுவில் இருந்த ஜேஸ் பிரெஸ்காட் 31 வயதாக இருந்தார்.6-அடி -6, 343 பவுண்டுகள், வலிமைமிக்க முன்னாள் ஹாட்டன் ஹை ஸ்டார் 2008-10 முதல் பேய்களுக்காக தாக்குதல் வரிசையில் நடித்தார்.

கவ்பாய்ஸ் பின்னர் ஜேஸின் மரணத்தை உறுதிப்படுத்தினார்.

ஜேஸ் கடந்த ஆண்டு தனது சகோதரருடன் பல காம்ப்பெல்லின் சங்கி சூப்பில் தோன்றினார்.

ஜேஸின் மரணத்திற்கான காரணம் இன்னும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. கிழித்தெறிய