ஈகிள்ஸின் டீசீன் ஜாக்சன் சல்சா டான்ஸ் டிடி கொண்டாட்டத்துடன் விக்டர் க்ரூஸை கேலி செய்தார்